ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ "ΓΛΥΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ


 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Έκτακτης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

στις  03  Φεβρουαρίου  2021

Στη  Νάουσα, σήμερα, στις  03.02.2021, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18.00 μ.μ, συγκεντρώθη­καν στην  Αίθουσα  του  Γραφείου  του  Συλλόγου  στον Πολυχώρο ΒΕΤΛΑΝΣ επί της οδού Αδελφοί Λαναρά  & Φ. Πεχλιβάνου 1 Δήμου  Νάουσας  Ν.  Ημαθίας, σε έκτακτη Συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Σωματείου  με  την  επωνυμία  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ  ΝΟΜΟΥ  ΗΜΑΘΙΑΣ – ΓΛΥΚΙΑ  ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ»,  μετά  το  θλιβερό  γεγονός  του  θανάτου  του  Προέδρου  Κωνσταντίνου  Ιωαννίδη,  στις  07/12/2020,  με  θέματα  ημερήσιας  διάταξης:

Παρέστησαν  όλα  τα   εκλεγμένα  και  εναπομείναντα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου, με  τα  αξιώματα  που  έχουν  έως  σήμερα,  καθώς  και  το  αναπληρωματικό  μέλος  από  τις  πρόσφατες  εκλογές  ΔΗΜΗΤΡΑ  ΣΑΜΑΡΑ  του  Σταύρου,  ήτοι:

1.-  Αικατερίνη  Δούμου  του  Γεωργίου,  Αντιπρόεδρος,              

2.-  Μαγδαληνή  Ιωάννου  του  Ιωάννη,  Γενική  Γραμματέας,                  

3.-  Σταυρούλα  Μελιτζιανή  του  Δημητρίου,  Ταμίας,          

4.-  Γεώργιος  Διαμάντης  του  Γρηγορίου,  Έφορος  Δημοσίων  Σχέσεων  και

5.-  Δήμητρα  Σαμαρά,  Αναπληρωματικό  Μέλος.   

      

          Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία  κατά  το  Καταστατικό  και  το  Νόμο,   τα  παρόντα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  διαπιστώνοντας  το  γνωστό  δυσάρεστο  γεγονός  της  αποδημίας  του  Προέδρου  Κων/νου  Ιωαννίδη  και  την ανάγκη  κάλυψης  της  κενής  θέσης  στο  Δ.Σ.που άφησε, αποφασίζουν  την  κάλυψη  της  θέσης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  παράγραφος τρία  του  ισχύοντος  Καταστατικού  του  Συλλόγου  από  το  μοναδικό Αναπληρωματικό  Σύμβουλο  έως  σήμερα  που  αναδείχθηκε  από  τις  πρόσφατες  εκλογές  στις  30/06/2019  ΔΗΜΗΤΡΑ  ΣΑΜΑΡΑ  του  Σταύρου   και  Προβαίνουν  σε  Ανακατανομή  των  Αξιωμάτων. Προηγήθηκε  διαλογική  συζήτηση  και  στη  συνέχεια,  ακολουθεί  μυστική  ψηφοφορία όπως  προβλέπει  το  Καταστατικό  του  Συλλόγου,  για  την  κατανομή  των  αξιωμάτων  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  με  την  νέα  πενταμελή  σύνθεσή  του.

Μετά  την  μυστική  ψηφοφορία  εκλέγονται  ως  εξής:

1.-  Μαγδαληνή  Ιωάννου  του  Ιωάννη,  Πρόεδρος,

2.-  Γεώργιος  Διαμάντης  του  Γρηγορίου,  Αντιπρόεδρος,

3.-  Σταυρούλα  Μελιτζιανή  του  Δημητρίου,  Γενικός  Γραμματέας,         

4.-  Δήμητρα  Σαμαρά  του  Σταύρου,  Ταμίας,                

5.-  Αικατερίνη  Δούμου  του  Γεωργίου,  Έφορος  Δημοσίων  Σχέσεων. 

μέχρι  την  λήξη  της  θητείας  του  παρόντος  Δ.Σ.  (30-06-2022)

Στο σημείο αυτό,  μη  υπάρχοντος  άλλου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης,  τελειώνει και  λύεται  η συνεδρίαση.

 


Κατηγορία: Νέα

Ημερομηνία: 02/03/2020

Αθρογραφός: admin

Πηγή: ΓΛΥΚΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Το Ιστιοσελίδα μας

Η Ιστιοσελίδα του συλλόγου διαβητικών Ν. Ημαθίας κατασκευάστηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και των φιλών / μέλων του για τα ζητήματα του διαβήτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγγραφή μέλους

Εγγραφειτε ως μέλος η φίλος του συλόγου διαβητικών Ν. Ημαθίας και αποκτήστε την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελήξεις στο χώρο του διαβήτη. Για να γίνετε φίλος ή μέλος του συλόγου δεν χρειαζεστε να είστε απαραίτητα διαβητικος.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο / FAX:
  (23320) 24947
 • Email:
  info@glikiaisorropia.gr
 • Διεύθυνση:
  ΚΑΠΗ Νάουσας, Σωφρονιου 25,
  ΤΚ. 59200, Ναούσα, Ημαθία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ