ΑΡΘΡΟ Π.Ε.Ν.ΔΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ


Ειδήσεις - Εξελίξεις - Σχόλια


Δικαιώματα ατόμων
με σακχαρώδη διαβήτη


Τα άτομα με Ινσουλινοεξαρτώμενο Σακχαρώδη
Διαβήτη έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Στήριξη Σχολικού Νοσηλευτή (Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) από την Διεύθυνση Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι
δείας

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQxhcR4hmXmdpzatKBcdMXkEkjdLr8YDXx8XVy7_DJrAxj4p9umA

• Δυνατότητα ενδοσχολικών εξετάσεων για τα παιδιά με
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και εισαγωγή στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις με ποσοστό 5%.
• Εισαγωγή στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με
ποσοστό 5%, εφόσον δεν έχουν κάνει προηγούμενη
χρήση του νόμου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκ-
παίδευση με ποσοστό 5%.
• Δυνατότητα μετεγγραφής φοιτητών (απαιτείται πο-
σοστό 67%), οι οποίοι δεν έχουν εισαχθεί στην Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση με το 5%.
• Οι ιατροί εφόσον έχουν διαβητική αμφιβληστρο-
ειδοπάθεια, μπορούν να ξεκινήσουν την ειδικότητα
τους καθ’ υπέρβαση.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
• Προνομιακό επίδομα, εφόσον έχουν σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 1 και είναι άνεργα και έμμεσα ασφαλι-
σμένα (απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 50%) .
• Απαλλαγή στρατιωτικών υποχρεώσεων (δεν απαι-
τείται ποσοστό).
• Κάρτα απεριορίστων διαδρομών, εφόσον λαμβά-
νουν το προνομιακό επίδομα, χωρίς βεβαίωση ποσο-
στού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ. Όσοι δεν λαμβάνουν,
δικαιούνται την κάρτα με ποσοστό αναπηρίας 67%.
• Ασφάλιση στο ΙΚΑ με κάρτα ανεργίας ΑΜΕΑ του
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ το βήμα της Π.Ε.Ν.ΔΙ.: ΤΕΥΧΟΣ 67ο 19
ΟΑΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση του 29ου έτους (απαι-
τείται ποσοστό 50%).
• Φορολογική απαλλαγή από την εφορία 200€ ετησί-
ως (απαιτείται ποσοστό 67%).
• Μείωση δημοτικών τελών με εισοδηματικά κριτή-
ρια (απαιτείται ποσοστό 67%).
• Μειωμένο τιμολόγιο στη ΔΕΗ (κοινωνικό Τιμολόγιο
–ΚΟΤ ) (απαιτείται ποσοστό 67%).
• Δελτίο κοινωνικού τουρισμού για τους ίδιους και τους
συνοδούς τους (απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 67 %).
ΕΡΓΑΣΙΑ
• Συμμετοχή σε Προγράμματα Κοι-
νωφελούς Χαρακτήρα όσων διαθέ-
τουν κάρτα ανεργίας ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ
(απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 50%).
• Μειωμένο ωράριο στο δημόσιο το-
μέα κατά μία ώρα την ημέρα (απαιτεί-
ται ποσοστό 67%). Επιπλέον, οι μητέρες
παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη μέχρι
την ηλικία των 15 ετών που εργάζονται
στο δημόσιο τομέα δικαιούνται μειω-
μένο ωράριο κατά μία ώρα την ημέρα,
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις
αυξημένες υποχρεώσεις τους. Λόγω
της ιδιαίτερης φροντίδας των παιδιών
τους σε καθημερινή βάση.
• Ειδική άδεια 6 εργάσιμων ημερών μετ’ αποδοχών
πέραν της κανονικής άδειας στο δημόσιο τομέα (απαι-
τείται ποσοστό 50%). Στον ιδιωτικό τομέα, χορηγείται
στον εργαζόμενο ειδική άδεια 6 ημερών, εφόσον
υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 2643/98 (απαιτείται
ποσοστό 50%).
Περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά
με την ισχύουσα νομοθεσία μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα της Π.Ε.Ν.ΔΙ ή να απευθυνθείτε στη γραμ-
ματεία της ένωσης. 


Κατηγορία: Νέα

Ημερομηνία: 10/10/2018

Αθρογραφός: admin

Πηγή: http://www.pendi.eu/pendiTeuxos67.pdf

Το Ιστιοσελίδα μας

Η Ιστιοσελίδα του συλλόγου διαβητικών Ν. Ημαθίας κατασκευάστηκε με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και των φιλών / μέλων του για τα ζητήματα του διαβήτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγγραφή μέλους

Εγγραφειτε ως μέλος η φίλος του συλόγου διαβητικών Ν. Ημαθίας και αποκτήστε την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελήξεις στο χώρο του διαβήτη. Για να γίνετε φίλος ή μέλος του συλόγου δεν χρειαζεστε να είστε απαραίτητα διαβητικος.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Επικοινωνία

 • Τηλέφωνο / FAX:
  (23320) 24947
 • Email:
  info@glikiaisorropia.gr
 • Διεύθυνση:
  ΚΑΠΗ Νάουσας, Σωφρονιου 25,
  ΤΚ. 59200, Ναούσα, Ημαθία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ